1

“ภูริ หิรัญพฤกษ์” หอบสินสอดพร้อมแหวนหมั้นดาราสาว "แอน อลิชา ไล่ศัตรูไกล" ท่ามกลางสักขีพยานกว่า 100 คน คุมเข้มผู้มีบัตรเชิญและญาติสนิทเท่านั้นเข้างานได้ ส่วนสื่อมวลชนรออยู่ด้านนอก
Phuri Hirunyapruk 在双方100多位亲友的见证下,为泰国女星Ann Alicha Laisattruklai 佩戴订婚戒指。众多圈内好友一同出席了订婚仪式,但该仪式没有邀请媒体参加。

 

2

“ภูริ หิรัญพฤกษ์” หอบสินสอดพร้อมแหวนหมั้นดาราสาว "แอน อลิชา ไล่ศัตรูไกล" ท่ามกลางสักขีพยานกว่า 100 คน คุมเข้มผู้มีบัตรเชิญและญาติสนิทเท่านั้นเข้างานได้ ส่วนสื่อมวลชนรออยู่ด้านนอก
Phuri Hirunyapruk 在双方100多位亲友的见证下,为泰国女星Ann Alicha Laisattruklai 佩戴订婚戒指。众多圈内好友一同出席了订婚仪式,但该仪式没有邀请媒体参加。
 

3

“ภูริ หิรัญพฤกษ์” หอบสินสอดพร้อมแหวนหมั้นดาราสาว "แอน อลิชา ไล่ศัตรูไกล" ท่ามกลางสักขีพยานกว่า 100 คน คุมเข้มผู้มีบัตรเชิญและญาติสนิทเท่านั้นเข้างานได้ ส่วนสื่อมวลชนรออยู่ด้านนอก
Phuri Hirunyapruk 在双方100多位亲友的见证下,为泰国女星Ann Alicha Laisattruklai 佩戴订婚戒指。众多圈内好友一同出席了订婚仪式,但该仪式没有邀请媒体参加。
 

4

“ภูริ หิรัญพฤกษ์” หอบสินสอดพร้อมแหวนหมั้นดาราสาว "แอน อลิชา ไล่ศัตรูไกล" ท่ามกลางสักขีพยานกว่า 100 คน คุมเข้มผู้มีบัตรเชิญและญาติสนิทเท่านั้นเข้างานได้ ส่วนสื่อมวลชนรออยู่ด้านนอก
Phuri Hirunyapruk 在双方100多位亲友的见证下,为泰国女星Ann Alicha Laisattruklai 佩戴订婚戒指。众多圈内好友一同出席了订婚仪式,但该仪式没有邀请媒体参加。
 

5

“ภูริ หิรัญพฤกษ์” หอบสินสอดพร้อมแหวนหมั้นดาราสาว "แอน อลิชา ไล่ศัตรูไกล" ท่ามกลางสักขีพยานกว่า 100 คน คุมเข้มผู้มีบัตรเชิญและญาติสนิทเท่านั้นเข้างานได้ ส่วนสื่อมวลชนรออยู่ด้านนอก
Phuri Hirunyapruk 在双方100多位亲友的见证下,为泰国女星Ann Alicha Laisattruklai 佩戴订婚戒指。众多圈内好友一同出席了订婚仪式,但该仪式没有邀请媒体参加。
 

7

“ภูริ หิรัญพฤกษ์” หอบสินสอดพร้อมแหวนหมั้นดาราสาว "แอน อลิชา ไล่ศัตรูไกล" ท่ามกลางสักขีพยานกว่า 100 คน คุมเข้มผู้มีบัตรเชิญและญาติสนิทเท่านั้นเข้างานได้ ส่วนสื่อมวลชนรออยู่ด้านนอก
Phuri Hirunyapruk 在双方100多位亲友的见证下,为泰国女星Ann Alicha Laisattruklai 佩戴订婚戒指。众多圈内好友一同出席了订婚仪式,但该仪式没有邀请媒体参加。
 

8

“ภูริ หิรัญพฤกษ์” หอบสินสอดพร้อมแหวนหมั้นดาราสาว "แอน อลิชา ไล่ศัตรูไกล" ท่ามกลางสักขีพยานกว่า 100 คน คุมเข้มผู้มีบัตรเชิญและญาติสนิทเท่านั้นเข้างานได้ ส่วนสื่อมวลชนรออยู่ด้านนอก
Phuri Hirunyapruk 在双方100多位亲友的见证下,为泰国女星Ann Alicha Laisattruklai 佩戴订婚戒指。众多圈内好友一同出席了订婚仪式,但该仪式没有邀请媒体参加。
 

9

“ภูริ หิรัญพฤกษ์” หอบสินสอดพร้อมแหวนหมั้นดาราสาว "แอน อลิชา ไล่ศัตรูไกล" ท่ามกลางสักขีพยานกว่า 100 คน คุมเข้มผู้มีบัตรเชิญและญาติสนิทเท่านั้นเข้างานได้ ส่วนสื่อมวลชนรออยู่ด้านนอก
Phuri Hirunyapruk 在双方100多位亲友的见证下,为泰国女星Ann Alicha Laisattruklai 佩戴订婚戒指。众多圈内好友一同出席了订婚仪式,但该仪式没有邀请媒体参加。