ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วชีวิตคุณจะไม่ธรรมดา
把今天做到最好,你的人生就不再平凡! 


词汇学习:
วันนี้ 今日
ดีที่สุด 最好
ชีวิต 人生,生活,生命 
ธรรมดา 平常、普通 

 点击查看更多此系列文章>> 

 本文内容为沪江泰语原创,转载请注明出处。