งูร้องเพลง 唱歌


จาน 盘子  มีน้ำใจ 有精神


ฉิ่ง 锣  ชิ้งฉับ 互联链


ช้าง 大象 ขยับไหล่ 抖肩


โซ่ 链  สายใย 钟链