คะ和ค่ะ,你真的用对了吗?你知道什么情况下用คะ,什么时候用ค่ะ吗?它们的正确发音又是怎么样的呢?正确的发音和用法,可以给我们说出一口地道的泰语,看似很简单,却很重要哦~一起来学习吧!

 

经常有人把คะ写成ค๊ะ,其实正确的写法是没有上面的声调的哦~
就像几个句子:

1.可以用于提问
ใช่ไหมคะ 对吗?
ไปไหนคะ 去哪?
ถูกไหมคะ 对吗?
2.用于叫人:คุณพี่คะ 姐姐~
3.用于回答:ว่าไงคะคุณน้อง 怎么了,小妹。
4.用于给意见或者邀请等:ใช้ครีมโอเลี้ยงแบบหมิวซิคะ 用跟我一样牌子的化妆品吧!
5.用于นะ搭配:นะคะ    นะคะ

正确地使用ค่ะ
1.用于打招呼或者陈述句
สวัสดีค่ะ
ฝนตกแล้วค่ะ
2.用于否定句:
ไม่ใช่ค่ะ 不是。
ไม่เคยไปเลยค่ะ 没有去过。
3.用于回答:
ใช่ค่ะ 是的。
ถูกต้องค่ะ 对了。
4.用于和น่ะ的搭配:น่ะค่ะ
เห็นว่าคุณลืมของบนโต๊ะเลยเอาให้คืนไว้ให้แล้วน่ะค่ะ 看到你把东西落在桌子上就拿过来放给你了。
你学会了吗?