อยากได้แต่ไม่กล้าขอ อยากรอแต่ไม่กล้าหวัง ...ไม่มีใครไม่เคยเป็น..
想要却不敢说,想等却不敢奢望……没有谁不曾没有过……


词汇学习:
อยาก  想要   แต่ 但,却
กล้า 勇敢    หวัง希望,期望
เคย 曾经 

 点击查看更多此系列文章>> 

 本文内容为沪江泰语原创,转载请注明出处。