เรียบๆง่ายๆ มีความสุขมากที่อยู่ด้วยกันจริงๆ เพราะว่ามีคุณ
่简简单单,在一起真的很幸福,因为有你在。
 

词汇学习:

เรียบๆง่ายๆ 简简单单

ความสุข 幸福

จริง ๆ 真的

เพราะ 因为

本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。
 点击查看更多此系列文章>>