ปลา ไมตรี 友好


ผึ้ง 蜜蜂 เอ็นดู 喜爱


ฝา 盖子 รักบ้าน 爱家


พาน 盘子 กตัญญู 感恩


ฟัน 牙齿 งามหรู 优雅