Bie和《你好陌生人》的女主角Noona最新的舞台剧《รักจับใจ 爱触摸心》也是将泰国席卷了一番。今天为大家带来剧中的两人合唱的一首《แค่หลับตา 只要闭上眼》。温情的演唱一定会让各位泰迷们大爱的!

ฉันได้มีฝัน ได้เห็นทุกอย่าง ดั่งที่ใจต้องการ 
ด้วยความรู้สึก สัมผัสด้วยใจ
แม้หลับตาลงก็ตาม
 
กลิ่นดอกไม้ ก็สะท้อนถึงความสวยงาม
เพราะฉันได้ เลือกสิ่งที่เห็นในใจ
 
แค่หลับตาจะพบเจอโลกอีกใบ ที่สวยงามและสดใส
ลองมองด้วยใจ ไม่จำเป็นต่้องใช้สายตา
เพราะบางสิ่งที่เรามองเห็นตรงหน้า
จะบังความล้ำค่าที่มีอยู่ข้างใน
การไม่เห็นก็เป็นสุขใจ ในบางครั้งที่ได้หลับตา
 
ฉันได้ยินเสียง เสียงใจฉันบอก
ว่าสิ่งดีๆเข้ามา ฉันรับรู้ได้
ด้วยความรู้สึก สัมผัสลึกๆข้างใน
 
และความรัก ถ้ามันมาถึงฉันเมื่อไร
เสียงหัวใจ จะบอกฉันให้รับรู้เอง
 
 
แค่หลับตาจะพบเจอโลกอีกใบ ที่สวยงามและสดใส
ลองมองด้วยใจ ไม่จำเป็นต่้องใช้สายตา
เพราะบางสิ่งที่เรามองเห็นตรงหน้า
จะบังความล้ำค่าที่มีอยู่ข้างใน
การไม่เห็นก็เป็นสุขใจ ในบางครั้งที่ได้หลับตา
 
ในบางครั้งที่ได้หลับตา
 
ฉันได้ยินเสียง เสียงใจฉันบอก ถึงแม้จะต้องหลับตา