เสียงกระทะกับตะหลิวปลุกกะทิให้ตื่นขึ้นเหมือนวันก่อน ๆ ที่จริงแล้วกลิ่นหอมรุ่ม ๆ ของข้าวสุกก็มีส่วนด้วย รวมทั้งกลิ่นควันจากเตาและกลิ่นไข่ทอด แต่เสียงตะหลิวเคาะกระทะหากที่ดึงกะทิให้พ้นจากภวังค์นิทราและภาพฝันสู่วันใหม่
กะทิไม่เคยใช้เวลาล้างหน้าแต่งตัวนาน คาล้อบ่อย ๆ ว่าวิ่งผ่านน้ำเสร็จแล้วหรือ ยายหันมามองเมื่อกะทิเข้ามาในครัวยายไม่เคยยิ้มตอบหรือทักทาย ตาบอกว่ายิ้มของยายมีน้อยต้องสงวนเอาไว้อัดกระป๋องส่งออกไปขายต่างประเทศ

中文详解:

锅和锅铲的声音像往常一样唤醒佳媞,实际上热乎乎香喷喷的米饭和炉灶里蒸汽与煎蛋的香味同样扮演着重要的角色。而锅和锅铲互相敲击的声音也像是把佳媞从美梦中拉出来,开始她新的一天。  
佳媞从不把太多时间花在洗脸和打扮上,外公总是开玩笑说,“怎么,你又这样蜻蜓点水一样草草了事了?”当佳媞进厨房的时候,外婆转过头来,外婆从未以微笑回应或打个招呼。外公说,外婆的笑容太少了,怕是要保留起来装在空易拉罐里运到外国去卖掉吧!

单词注释:

ภวังค์  下意识

นิทรา  睡眠

ภาพฝัน  梦境

 点击查看更多此系列文章>>