กะทิคดข้าวใส่ขัน สีขาว ๆ ของข้าวสวยเข้ากันดีกับอากาศสดชื่นยามเช้าแบบนี้ ไออุ่นจากขันข้าวในอ้อมแขนแผ่ซ่านทั่วทั้งอกและใจที่รัวจังหวะกระชั้นขึ้นเมื่อกะทิออกวิ่งไปท่าน้ำ ตานั่งอ่านหนังสือพิมพ์รออยู่แล้วกับถาดอาหารเหมือนเคย ไม่นานเสียงพายกระทบน้ำก็ดังขึ้น พร้อมกับที่หัวเรือพ้นคุ้งน้ำออกมาให้เห็น สีจีวรของหลวงลุงเพิ่มความสดใสให้บรรยากาศ พี่ทองลูกศิษย์ยิงฟันขาวมาแต่ไกลตาบอกว่าพี่ทองน่าไปอยู่คณะตลกชวนยิ้ม ยิ้มของพี่ทองเหมือนโรคติดต่อ ยิ้มที่ส่งมาจากหัวใจระรื่น ต่อสายตรงถึงปากและแววตา แผ่รัศมีเป็นคลื่นรอบ ๆ เหมือนเวลาโยนก้อนหินลงในน้ำ จนคนรอบข้างรู้สึกได้

中文详解:

佳媞把米饭舀到盛饭的大碗里,再没有什么能和白乎乎的米饭还有这样一个空气清新的清晨这么相配了。从饭碗里升腾出来的温暖蒸汽被包裹在臂弯里,当佳媞向河湾码头跑去的时候,温暖的蒸汽便在胸口随着急促的心跳扩散开来。一如往常,外公读着报纸,盛食物的托盘也已经在静静等候佳媞的到来。没过多久,水面浪花拍击的声音便传来,随即便是船头处击起的清晰可见的浪花。僧人身上黄色的法衣为这样的清晨增添了一抹亮色。桐哥--寺院的学徒,还隔着老远就朝着他们微笑,露着洁白的牙齿。外公说,桐哥最好去发挥自己的幽默天赋,好引得更多人发笑。桐哥的微笑就像是传染病,那微笑源于他快乐的内心,通过他微笑的嘴和眼眸传达,仿佛一块石头被抛进水里,波浪如光线一般向四周扩散开来,直到周围的人们能够真切地感受得到。

单词注释:

ท่าน้ำ  码头

หลวงลุง  对僧侣的尊称,师父

บรรยากาศ  气氛,气象

โรคติดต่อ  传染病

คนรอบข้าง  周围的人

 点击查看更多此系列文章>>