จุดหมายที่ตาเลือกตามเสียงบงการจากกระเพาะคือศาลาริมน้ำใต้ต้นก้ามปูใหญ่ ที่จริงก็เกือบจะเป็นจุดพักทุกครั้งของการเที่ยวทุ่ง เพราะอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะสม ต้นก้ามปูขึ้นโดดเดี่ยวอยู่ริมทุ่ง เรือนยอดแผ่กว้างอย่างอิสระจนได้รูปสวย ทอดเงาลงเหมาะเจาะบนหลังคาผุพังของสาลาริมน้ำหลังนี้ ที่น่ารู้จะเก่าพอดู ไม้กระดานแผ่นหนายังทำหน้าที่ได้ดี ส่งเสียงละเอียดออดตามก้าวย่างของตากับกะทิ ฟังเหมือนเสียงทักทายจากผู้สูงวัยยามดีใจที่มีผู้มาเยี่ยมเยือนแสงแดดอ่อนจางทอลอดผ่านกิ่งก้านใบของต้นก้ามปูทะลุรูโหว่บนหลังคา ตกกระทบลงบนยกพื้นเตี้ย ๆ ที่ตาเอาผ้าขาวม้าปัดพอเป็นพิธีและปูรองนั่ง กะทิเปิดตะกร้าที่ยายเตรียมมา น้ำพริกลงเรือ ปลาดุกฟู หมูหวาน ไข่เค็ม คลุกเคล้ากันแล้วเคี้ยวหาย ๆ ตาพึมพำว่ารักยายก็ตรงนี้เอง

中文详解:
外公选择的休息地点是大榕树下的凉亭,事实上那里几乎成了每次游览小憩时的必经之地。原因是它地点不错,巨大的榕树孤零零地立在河畔,树冠自由地伸展直至形成一种漂亮的形状。枝叶投下的阴影恰当地遮盖住这座河畔凉亭被侵蚀掉了的残破屋顶,很长时间过去了,但这些木板仍然照旧履行着各自的职责。随着外公和佳媞的脚步,木板发出细微的声响,那声音听上去就像是一位高龄但身体依然矍铄的老人因为有人来访而感到愉悦和欣慰。
阳光透过大榕树枝干间的缝隙淡淡地漏下来,折射在外公用白布铺好准备坐的地方。佳媞打开外婆为他们准备好了的装着辣椒酱、鱼、卤甜猪肉和咸鸭蛋的篮子,东西放得稍显杂乱。但外公却嘟囔着说,就是因为这个才爱外婆。

单词注释:
ทักทาย 打招呼
หน้าที่ 职责
ตะกร้า 篮子,提篮
 点击查看更多此系列文章>>