Poh 和Aff首次合作,还记得《爱与罚》的 歌曲《黑色海洋》吗?此次《爱有天意》的主题曲由《黑色海洋》女歌手Lula深情演唱,带进你走进充满田园风格的爱情故事。
泰语歌词:
ครั้งเราไม่เข้าใจกัน ขาดความผูกพันฉันเธอ
有时我们不明白 你和我之间少了什么
ฉันเป็นเช่นไรนะเออ สิ่งใดที่เธอข้องใจ
在你疑惑的心里我是怎样的
บอกให้รู้สักหน่อย สักเล็กน้อยเป็นไร
可以透露一点吗 就一点点
ต้องหมองใจ เพราะใครเขาแกล้ง
有些沮丧因为感觉被人试探
โปรดจงเผยความใน หัวใจเคลือบแคลง
请表明你心里对我的疑惑
ระแวงฉันด้วย เหตุใด
为何对我迟疑
ครั้นเรามาเข้าใจกัน เกิดความผูกพันฉันเธอ
有时候我们清楚 你和我之间的牵绊
ฉันเองจริงใจนะเออ ด้วยเธอก็คงซึ้งใจ
我是真心的 也许你也会感动
สิ่งบาดหมางอารมณ์ ที่ทับถมทรวงใน
堆积在心里的恶劣情绪
ถูกทิ้งไปสิ้นคลาย หมองเศร้า
一一丢弃 远离悲伤
สิ่งที่เหลือภายใน หัวใจแห่งเรา
而留在彼此心灵深处的
คือความรักเนาแนบครอง คล้องใจ
是镌刻在心上的爱
ครั้นเรามาเข้าใจกัน เกิดความผูกพันฉันเธอ
有时候我们清楚 你和我之间的牵绊
ฉันเองจริงใจนะเออ ด้วยเธอก็คงซึ้งใจ
我是真心的 也许你也会感动
สิ่งบาดหมางอารมณ์ ที่ทับถมทรวงใน
堆积在心里的恶劣情绪
ถูกทิ้งไปสิ้นคลาย หมองเศร้า
一一丢弃 远离悲伤
สิ่งที่เหลือภายใน หัวใจแห่งเรา
而留在彼此心灵深处的
คือความรักเนาแนบครอง คล้องใจ
是镌刻在心上的爱

想要听到更多好听的泰语歌曲吗?戳开下面的链接吧↓↓

 点击查看更多此系列文章>>