ขอให้การงานราบรื่น
祝工作顺利!

词汇:

ขอให้ 祝愿

การงาน 工作

ราบรื่น 顺利

相关链接:

泰语微口语祝福篇:祝学习进步!
泰语微口语祝福篇:祝你们白头偕老!
泰语微口语祝福篇:祝你玩得开心!
泰语微口语祝福篇:祝你好运!

 点击查看更多此系列文章>>>