ขอให้การเรียนก้าวหน้า
祝学习进步!

词汇:

ขอให้ 祝愿

การเรียน 学习

ก้าวหน้า 进步

相关链接:

泰语微口语祝福篇:祝工作顺利!
泰语微口语祝福篇:祝你们白头偕老!
泰语微口语祝福篇:祝你玩得开心!
泰语微口语祝福篇:祝你好运!

 点击查看更多此系列文章>>>