ขอให้อยู่กันจนแก่จนเฒ่า
祝你们白头偕老!

词汇:

ขอให้ 祝愿

อยู่

กัน 一起

จน 直到

แก่ 年老

เฒ่า 年迈

相关链接:

泰语微口语祝福篇:祝工作顺利!
泰语微口语祝福篇:祝学习进步!
泰语微口语祝福篇:祝你玩得开心!
泰语微口语祝福篇:祝你好运!

 点击查看更多此系列文章>>>