ขอให้เที่ยวอย่างมีความสุข
祝你玩得开心!

词汇:

ขอให้ 祝愿

เที่ยว 旅游、旅行

อย่าง 样;地(加在状语前)

มี

ความสุข 开心、快乐

相关链接:

泰语微口语祝福篇:祝工作顺利!
泰语微口语祝福篇:祝学习进步!
泰语微口语祝福篇:祝你们白头偕老!
泰语微口语祝福篇:祝你好运!

 点击查看更多此系列文章>>>