อันดับที่ 10 ได้แก่ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ 95.3 คะแนน

第十名 美国哥伦比亚大学 得分95.3分

อันดับที่ 9 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ 95.7 คะแนน

第九名 美国宾夕法尼亚大学 得分95.7分

อันดับที่ 8 ได้แก่ มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ 96.1 คะแนน

第八名 美国芝加哥大学 得分96.1分

อันดับที่ 7 ได้แก่ มหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอน (ยูซีแอล) ประเทศอังกฤษ ได้ 97.3 คะแนน

第七名 英国伦敦大学(UCL) 得分97.3分

อันดับที่ 6 ได้แก่ มหาวิทยาลัยอิมพิเรียลคอลเลจ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้ 97.6 คะแนน

第六名 英国伦敦帝国学院 得分97.6分

อันดับที่ 5 ได้แก่ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ได้ 98.0 คะแนน

第五名 英国牛津大学 得分98.0分

อันดับที่ 4 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ 98.8 คะแนน

第四名 美国耶鲁大学 得分98.8分

อันดับที่ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแมซซาชูเสทส์ หรือ เอ็มไอที ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ 99.2 คะแนน

第三名 美国麻省理工学院(MIT) 得分99.2分

อันดับที่ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ 99.3 คะแนน

第二名 美国哈佛大学 得分99.3分

อันดับที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ได้ 100.00 คะแนน

第一名 英国剑桥大学 得分100分