ร้อนนัก ก็เปิดแอร์ ถ้าอยากมีคนเทคแคร์ ก็เปิดใจ
如果热就打开空调,如果想要人照顾,就打开心扉。

ถ้าอยากคลายร้อนและเย็นใจ ให้เปิดทั้งใจ เปิดทั้งแอร์
如果想要降温、凉快些,那就请敞开心扉、打开所有的空调。^..^

词汇学习

ร้อน   เปิด 打开     แอร์ 空调      ถ้า 如果

 เทคแคร์(take care)照顾   ใจ 心   เย็นใจ 凉快