กะทิฟังน้ากันต์พูดเรื่อย ๆ ถึงโรคเดียวกันที่มีหลายชื่ออเมริกันเรียก เอแอลเอส อังกฤษเรียก เอ็มเอ็นดี ฝรั่งเศสเรียก มาลาดี เดอ ซารุโก (ตาชื่อนายแพทย์ซารุโกผู้ค้นพบโรคนี้เป็นครั้งแรกเมื่อ ๑๕o ปีก่อน) น้ากันต์ยังพูดถึงนักเบสบอลชาวอเมริกันชื่อลูเกห์ริก ที่ป่วยด้วยโรคนี้และทำให้คนทั่วไปสนใจอาการของโรค กะทิยังได้รับฟังเรื่องเครื่องสไปโรมิเตอร์ เครื่องไบแพพ และอื่น ๆ ที่ผ่านหูลอยหายไปกับลมกะทิน้าฎาบอกว่าน้ากันต์เป็นมือเขียนโฆษณาวิทยุระดับเซียน คงจะจริง เพราะเมื่อน้ากันต์อธิบายให้กะทิที่อายเก้าขวบฟังถึงโรคร้ายของแม่ เรื่องซับซ้อนก็กลายเป็นเรื่องพอเข้าใจได้ไม่ยาก
ตัวเลขที่น้ากันต์ยกมาก็ฟังง่าย ๆ ผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิง ส่วนใหญ่เกิดกับคนอายุ ๔o -๗o ปีผู้ป่วยร้อยละ ๕oตายภายใน๑๘เดือนร้อยละ๒oอยู่ได้นานเกิน๕ปีมีเพียงร้อยละ๑oที่อยู่ได้นาน๑oปีผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการเมื่ออายุ๒o-๔oปีมีโอกาสอยู่ได้นานกว่า๕ปี
กะทิสงสัยว่า เป็นตัวเลขสถิติทั่วไป กะมิจะรู้สึกเหมือนที่กำลังรู้สึกอยู่ตอนนี้ไหมนะ แม่เริ่มมีอาการเมื่ออายุ๓๓แม่ป่วยมาได้นานเกือบ๕ปีแล้ว
ปูลมวิ่งลงรูไปต่อหน้าต่อตา น้ากันต์ถามลอย ๆ ว่าวิ่งแข่งกันไหม พร้อมกับต่อให้กะทิถึงแนวต้นสนข้างหน้าใครถึงหน้าโรงแรมก่อนชนะ ไม่ต้องรอให้ถามซ้ำ กะทิก็ออกวิ่งแล้วส

中文详解:
佳媞听着绀舅舅一直在谈论一种有着很多名字的病。在美国,它被叫做萎缩侧索硬化症或是ALS;在英国,它又被叫做运动神经元疾病或是MND。绀舅舅还提到一个身兼参议员和棒球运动员于一身的美国人,同时他也身患这种病,并且呼吁大家关注这种疾病。佳媞还听到诸如肺活量计和呼吸机一类过耳便随海风消逝的词汇。绀舅舅说他是之声写广告的能手,不过这可能是真的,因为当他为9岁的佳媞解释妈妈所得的可怕疾病时,那些复杂的解释和名词也变得不难理解了。
绀舅舅用来举例说明的数字不难理解。患这种病的男人比女人多,大部分得这种病的人在40—70岁之间,50%的患者会在18个月之内死去,20%的患者能活过5年,只有10%的患者能存活超过10年。只有在20—40岁之间发现病症的患者才有机会存活超过5年。
佳媞怀疑,如果自己就是那些冷冰冰的统计数字,还会有自己此时这样的感觉吗?妈妈33岁时开始出现病症,得这种病几乎快5年了。
风蟹们在她面前钻下自己挖的小洞里。绀舅舅装作心不在焉地问道,来赛跑吗?谁先跑到旅馆门前谁就赢。还没等舅舅再说什么,佳媞已经跑了出去。


 点击查看更多此系列文章>>