จน的含义


1)“贫穷,穷”      词汇积累:ยากจน贫穷 คนจน穷人
ประเทศจีนเก่าเป็นประเทศที่ทั้งยากจนและล้าหลัง   旧中国是个贫穷落后的国家。
คนจนต้องทํางานหนัก   穷人要辛苦地工作。

2)“直到,直至”      词汇积累:จนกระทั่ง直至,直到
เขาต่อสู้จนตาย   他誓死战斗。
ทําจนสําเร็จ   一直做到成功。
ผมคอยอยุ่ที่นี่จนกระทั่งเขากลับ
   我在这里等,直到他回来。

3)“尽,穷尽,绝”      词汇积累:จนปัญญา无计可施,无可奈何
ฉันก็จนปัญญาจริง ๆ   我也真的无计可施了!

学习始于点点滴滴的积累:如果文章是那浩瀚的大海,那么词汇就是那聚少成多的小溪小流;如果文章是一座万丈高楼,那么词汇就是它的基石,它的一砖一瓦。
 点击查看更多此系列文章>>