ขอเป็นกิ๊กแค่ปิดเทอมได้ป่ะ?
就在放假期间,让我当你的情人,行不?

【词汇学习】

ขอ   表示请求,祝愿的意思    กิ๊ก 情人

ปิดเทอม 原意是指学校关闭了,就是指放假了

 点击查看更多此系列文章>>