เวลาที่ท้อใจ ฉันมีเธอคอยห่วงใย ขอบใจนะ เพือนที่แสนดี
当我感到灰心气馁时,总有你在身边关心守候,谢谢你,我亲爱的好友。


词汇学习:
เวลา 当……时
ท้อใจ 气馁的;忧愁的;使 
ห่วงใย 挂念,照顾,关心
แสนดี 非常好,极好

本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。

 点击查看更多此系列文章>>