ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะจากใจเลยค่ะที่มาให้กำลังใจคิมนะคะ ทั้งร้อนทั้งเหนื่อย

又热又累,真的从心底特别特别感谢你们来为我加油!

单词注释:

จากใจ

发自内心的,由心底的

ให้กำลังใจ

为……加油,鼓励

ทั้ง……ทั้ง……

又……又……(重要的句型,……部分加形容词)

เหนื่อย

疲惫,疲累

 点击查看更多此系列文章>>