คำกริยา+ใคร+ทำอะไร

该句型的核心包括“给”+“什么人”+“做什么事”三部分。这个句型无法直译,要根据具体句子中的动词来判断,举例来说:

เขาส่งข้อความสั้นให้ผมหนึ่งฉบับ

他给我发了一条短信。

คุณครูแก้การบ้านให้นักเรียน

老师给学生改作业。

【练习题】翻译以下句子(答案见下期)

ผมได้ฝากคนนำยาทาของไทยไปให้

上期答案:年纪越大越显得年轻。

 点击查看更多此系列文章>>