ถึงแม้...แต่...

“虽然……但是……”是泰语中的一个常用句型,可直译。例如:

ถึงแม้ห้องพักจะใหญ่ แต่ค่าเช่าถูกมาก

虽然房子很大,但是租金很便宜。

ถึงแม้สุขภาพของเขาไม่ค่อยดี แต่เขายังยืนหยัดทำงานต่อไป

他虽然身体不太好,但是还坚持工作。

【练习题】尝试翻译以下句子(答案见下期)

ถึงแม้จะไม่เคยมา แต่ผมก็คิดอยากมานานแล้วครับ

上期答案:我托人给您带了泰国产膏药。