ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

采购部经理

ผู้อำนวยการ

主任

เลขานุการ

秘书

พนักงานขาย

销售员

สมุหบัญชี

总会计

พนักงานตรวจสอบ

审计师

ทนายความ

律师

พนักงานขับรถ

司机

พนักงานบริการ

服务员

พนักงานซ่อมบำรุง

维修员

พนักงานส่งของ

送货员

พนักงานทำความสะอาด

清洁工

แคชเชียร์

出纳员

พนักงานเก็บเงิน

收款员

แผนกสินเชื่อ

信贷部

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

客户关系部

พนักงานเดินหนังสือ

递送员

 点击查看更多此系列文章>>