เด็กน้อย

เด็กเอ๋ยเด็กน้อย    小儿 啊  小儿

ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา    学习知识待努力

เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา   长大后方有学历

เป็นเรื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน   成为自立本事

ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน   学习多良益

จงพากเพียงไปเถิดจะเกิดผล   发奋图强能收获

ถึงลำบากตรากตรำก็จำทน   困难重重终不弃

เกิดเป็นคนควรหนั่นขยันเอยๆ   生为人者须努力