เธอมาจังหวะที่ฉันซื้ออาหารทะเลมาพอดี เธอนี่มีลาภปากจัง

我刚买来海鲜你就来了,你口福不浅啊!

ไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทไหน เขาก็กินได้ ช่างมีลาภปากจริง ๆ

他不管什么菜肴都吃,真有口福!

 

核心词汇

ลาภปาก 

口福。

单词注释:

จังหวะ

 时机 时刻 时候 

อาหารทะเล

海鲜

ประเภท

种类

 点击查看更多此系列文章>>