ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา
不见棺材不落泪 

ไม่เห็นมาม่าไม่หลั่งน้ำร้อน
不见方便面不倒热水

ไม่เห็นขาอ่อนไม่หลั่งน้ำลาย เอิ้กๆ
不见软绵绵的大腿不流口水,嘿嘿

【词汇学习】

โลงศพ 棺材   น้ำตา 眼泪    มาม่า 是泰语有名的方便面名字,地位犹如中国的康师傅和统一方便面    

น้ำร้อน 热水     ขา 大腿      อ่อน  软软的,浅浅的 PS:表示颜色浅,浅也用这个词       น้ำลาย  口水

หลั่ง 流下,倒出