“กัน”的七大用法

1.动词:刮齐、修齐
นักศึกษาชายต้องกันจอนให้เรียบร้อย
男学生要把鬓角修的整整齐齐。 
词汇:กันจอน修鬓角  กันหน้า修脸

2.动词:遮、挡
อย่าเอาหนังสือกันฝนนะ
别用书本挡雨哦!
词汇:กันแดด遮阳  กันฝน挡雨

3.动词:防、御、护
อากาศเย็นแล้ว เอาเสื้อนอกไปด้วยเพื่อป้องกันหนาว
天气冷了,带上外套御寒。
词汇:กันยุง防蚊  กันน้ำ防水  กันกระเทือน防震  กันหนาว御寒  กันดีกว่าแก้有备无患

4动词:拦、阻拦
กันไม่ให้สองคนตีกัน
拦着那两个人,别让他们打架。
กันไม่ให้คู่รักคู่นี้อยู่ด้วย
阻拦这对情人在一起。

5.动词:腾出、留下
กันที่ดินส่วนหนึ่งไว้ให้ปลูกไม้ผน
腾出一部分地栽果树。
กันคนคนหนึ่งรออยู่ที่นี่
留下一个人在此等候。

6.代词:我(口语,用于男性好友之间)
แกไป กันก็ไป
你去我也去。

7.副词:互相、相互
เราไปกันเถอะ
我们一起去吧
词汇:เหมือนกัน相同  รักกัน相爱  ช่วยกัน互助

更多相关视频教程请戳这里>>>

泰语语法:十五分钟掌握“ตั้ง”的八大用法

泰语的“吃”有几种说法?