“ที”的用法和含义

1)量词:次,回,下,趟
ทีนี้ต้องมาเข้าร่วมประชุม
这次要来开会。
ตีสามที
打三下。

2)机会、时机
กำลังคอยทีที่ดีอยู่
静候好机遇。

3)轮,轮到的机会
ทีเขาทีเรา
各轮一次。(上次整我,这次轮到我整他)

4)样子,情况
เห็นทีเขายังตกลงมิได้
看样子他还没下决定。

5)手段,手法
เขามีทีเด็ดเอาชนะ
他有高招取胜。

6)语气助词,表求救的语气
ขอไปที
借光、借过
ช่วยผมที
帮帮我吧!

7)确实,实在,完全,十分
สวยทีเดียว
实在太美了。
แน่ใจทีเดียว
非常肯定。

8)立即,马上
รีบกลับบ้านทันที
马上回家!
เขายังไม่ไปทีดอก
他还没有马上走。