งานประกาศรางวัลนาฏราชครั้งที่สี่
第四届
泰国皇家戏剧颁奖典礼


最佳男主角提名:
Nadech、Po、Pong、Porsche、Umm

最佳女主角奖提名:
Anne Thongprasom ,Min Pechaya ,Nok Sinjai ,Noon Siraphun  ,Janie Thienposuwan 

看娱乐学泰语:

รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม最佳导演奖        

รางวัลละครยอดเยี่ยม最佳影片奖          

词汇分解:ละคร戏剧、รางวัล奖项、ผู้กำกับ导演、ยอดเยี่ยม杰出、优秀

รางวัลนักแสดงชายสมทบยอดเยี่ยม最佳男配角奖

รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม最佳女配角奖

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม最佳男主角奖

รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม最佳女主角奖    

词汇分解:นักแสดงชาย男演员、นักแสดงหญิง女演员、นักแสดงชายสมทบ男配角、นักแสดงสมทบหญิง女配角、นักแสดงนำชาย男主角、นักแสดงนำหญิง女主角