รบกวน

用来表达“麻烦”,“劳累”,“打扰”。

เขากำลังทำการบ้าน เธออย่าไปรบกวนเขา

他正在做作业,你别打扰他。

ถ้าไม่ถึงกับจำเป็นจริงๆ ผมคงไม่มารบกวนท่าน

不是万不得已的话,我不会来打扰你。

เรื่องนี้ต้องรบกวนท่านช่วยเป็นธุระให้หน่อย

这件事就麻烦您去帮我办了。

单词注释:

การบ้าน

作业

อย่า

别,不要

จำเป็น

必要,必须