สำหรับ...

翻译成“对……来说”,例如:

สำหรับคนญี่ปุ่น และคนเกาหลี การเขียนอักษรจีนไม่ใช่เรื่องยาก

对于日本人和韩国人来说,写汉字不是很难。

สำหรับบริษัทขนาดใหญ่อย่างเรา นี่เป็นเพียงการซื้อขายจำนวนเล็กน้อย

对我们这么大的公司来说,这不过是一笔小生意。

【练习题】尝试翻译以下句子(答案见下期)

พุทธศาสนามีความสำคัญยิ่งสำหรับชาวไทยทั้งหลาย

上期答案:既然是部人民宪法,人民就应当拥有更多的自由权利了吧?

 点击查看更多此系列文章>>