ความหมายของธงแดงดาว 5 ดวง
五星红旗的含义

ธงชาติจีน มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ธงแดงดาว 5 ดวง ความหมายในธงพื้นสีแดง หมายถึง สัญลักษณ์ของการปฏิวัติจีน
中国国旗名为五星红旗,取名于旗面为红色,是中国革命的象征;

ดวงดาวสีเหลือง 5 ดวง ซึ่งเรียงกัน หมายถึง ความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวจีนทั้งประเทศ ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติจีน
旗面缀有黄色五角星五颗相环,象征着在中国共产党领导下的中国人民的团结一致;

ดาวดวงใหญ่ หมายถึง ผู้นำแห่งกิจการงานทั้งปวง ได้แก่ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติจีน 
其中一星较大,象征被举国人民拥戴的中国共产党

ดาวดวงเล็ก 4 ดวง มีนัยสำคัญดังที่เจิงเหลียนซง ผู้ออกแบบธงชาติ ได้อธิบายไว้ดังนี้
据五星红旗的设计师曾联松解释道,四小星有以重下要含义:

ชนชั้นหลักทั้ง 4 ในสังคม คือ ชนชั้นกรรมกร ชนชั้นเกษตรกร ชนชั้นนายทุนน้อย (หรือเจ้าของกิจการขนาดเล็ก) และชนชั้นนายทุนแห่งชาติ
象征着四个主要的社会阶级,分别代表了:工人阶级、农民阶级、小资产阶级以及民族资产阶级。

词汇:

ธงแดงดาว 5 ดวง五星红旗  

ธงชาติ国旗  

สัญลักษณ์ของการปฏิวัติจีน革命的象征  

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติจีน中国共产党  

ความเป็นหนึ่งเดียวกัน大团结,团结一致  ปวง全部,群众  

ผู้ออกแบบ设计师  

สังคม社会