๑(อยู่)ใกล้กับ…… 离……近。语序Aใกล้กับB,如下:

วิทยาลัยครูกวางฃีอยู่ใกล้กับใจกลางเมืองหนานหนิง
广西师范学院离南宁市中心近。

บ้านเราใกล้กับสวนหนานหู
我们家离南湖公园近。

๒(อยู่)ติดกับ…… 挨着……。语序AติดกับB,如下:

ร้านขายหนังสืออยู่ติดกับที่ทำการไปรษณีย์
书店在邮局旁边。

โรงแรมอยู่ติดกับสถานีรถไฟ
酒店在火车站旁边。

๓(อยู่)ตรงกันข้ามกับ…… (在)……对面,语序Aตรงกันข้ามกับB,如下

ร้านอาหารหลิวฃั่งอยู่ตรงกันข้ามกับประตูหลังของมหาวิทยาลัยเรา
柳盛餐厅在我们学校后门对面。

ตลาดอยู่ตรงกันข้ามกับร้านขายผลไม้
市场在水果店对面。