SAI YOK NOI 瀑布位于北碧府,在这一期明信片旅游的过程中,了解大象和接近大象占了最主要的部分,所以我们就来重点学习一下有关大象的句子,更好的了解泰国的大象,同时能从视频中感受到瀑布的独特之处。

 

1、ช้างเป็นสัตว์มงคลและเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศไทย มีความสำคัญเท่าเทียบกับมังกรของประเทศจีน
大象可是泰国的吉祥物,他的地位就像我们中国人对待龙的地位一样。
ช้าง:大象
สัตว์:动物
มงคล:吉祥
สัญลักษณ์:象征、标志
เท่าเทียบ:相比
มังกร:
2、ในชีวิตนี้จะมีครั้งแรกได้ซักกี่ครั้งเชียว มีครั้งแรกได้ไม่กี่รอบหรอกจริงไหมครับ
人生有多少个第一次呢,没多少个第一次。
เชียว:的确、真的、实在
รอบ:可作为量词,周、圈、场
จริง:
3、ประเทศไทยมีสมญานาม ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย มีขาแข็งแรงดั่งเสาหลัก ร่างกายใหญ่โตดุจกำแพงเมือง ถือได้ว่าเป็นสัตว์มงคลของประเทศไทย
泰国有大象之邦的美誉,腿粗如柱,身似城墙的庞然大象,在泰国人民心中是吉祥的象征。
สมญานาม:绰号、昵称
คู่บ้านคู่เมือง:可敬的,可尊敬的
ดั่ง:如、像
เสาหลัก:柱子
ดุจ:似乎
กำแพงเมือง:长城
4、ประชาชนชาวไทยรักและเอ็นดูช้างมาก ช้างเป็นสัตว์ที่มีความอ่อนโยน ขยันขันแข็งและเฉลียวฉลาด
泰国人民非常热爱大象,他是那么的善解人意,勤劳勇敢聪明且具有灵性。
เอ็นดู:喜爱
อ่อนโยน:温柔
ขยันขันแข็ง:勤奋
เฉลียวฉลาด:聪明