泰国迎接新生视频:

รับน้อง หรือ กิจกรรมต้อนรับนักเรียนหรือนักศึกษาใหม่ คือ กิจกรรมที่นิสิตรวมถึงนักศึกษาหรือนักเรียนรุ่นพี่ จัดขึ้นสำหรับ นักศึกษาใหม่ที่เข้ารับการศึกษา เป้าหมายเพื่อทำให้นักศึกษาที่เข้าใหม่ได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ของสถานศึกษานั้น และเรียนรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติตัวในสังคมสถานศึกษานั้น
“迎新生”,或者叫做“新生迎接活动”,是学长们组织欢迎刚入学新生的活动,能让新生们认识学长,学到该校的规矩和文化。

ในหลายสถาบันได้มีการจัดการรับน้องภายในช่วงระหว่างเปิดการศึกษา ตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดการศึกษาจนถึงหนึ่งเดือนภายหลังจากวันแรกที่เปิดการศึกษา
一些学校的新生迎接活动会在新开学期间举行,从开学前一直持续到开学后的1个月。

ประวัติการรับน้องในประเทศไทย
泰国迎接新生活动历史

ประวัติรับน้องในประเทศไทยเริ่มจากในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างคณะแพทยศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2474 ได้มีเหตุการณ์ไม่งามเกิดขึ้น คือ แบ็คของคณะแพทยศาสตร์ได้ถูกผู้เล่นในทีมตรงข้ามวิ่งเข้าต่อย ซึ่งสืบทราบว่าได้มีการตระเตรียมวางแผนการไว้ก่อนแล้ว จึงได้ส่งหลักฐานฟ้องร้องให้จัดการลงโทษแก่ผู้กระทำผิดนั้น ต่อมา ได้มีการพิจารณาและไต่สวนกันหลายครั้ง แต่ในที่ก็ได้อะลุ่มอล่วยให้เลิกแล้วกันไป นิสิตแพทย์ส่วนมากไม่พอใจ เนื่องด้วยนิสสิตคณะวิทยาศาสตร์บางส่วนจะต้องข้ามมาเรียนปีสองที่คณะแพทยศาสตร์ จึงได้มีเสียงหมายมั่นจะแก้มือด้วยประการต่าง ๆ แต่ครั้นใกล้เวลาที่พวกใหม่จะต้องมาเรียนที่ศิริราช คณะกรรมการสโมสรได้มีความเห็นว่า การแก้แค้นจะทำให้แตกความสามัคคี ดังนั้นชาวศิริราชจึงได้ตกลงเลือกทางกุศล คือ จัดการเลี้ยงต้อนรับเป็นการแสดงการให้อภัยและเชื่อมความสามัคคีแทน
泰国的迎接新生活动,最开始是1931年由朱拉隆功大学的医学系和科学系的足球比赛演变过来的。当时有不太光彩的事情发生,医学系的后卫被对手冲撞,调查后发现这是有预谋的,他们便带着证据申请上级处罚此事。经过多次分析调查,最后上级还是要求以协调平息的方式解决。大多数医学系的学生很不满意,同时,部分科学系的学生在大二要跨系来医学系学习,他们便决定要使尽手段进行报复。但在新生正准备入学时,学生会认为,报复会破坏团结,便采取了一个较好的方法,即用组织餐宴、表演节目来表达歉意,团结队伍。

พิธียกโทษกลายมาเป็นประเพณีประจำคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งต่อมาคือประเพณีรับน้องของคณะแพทยศาสตร์ และได้ขยายวงกว้างออกไปยังหมู่คณะอื่น ๆ อีกด้วย
道歉会变成了医学系的惯例,也演变成了他们迎接新生的传统,之后慢慢扩大到了其他学系中去。

อย่างไรก็ดี ความเจริญมีมากขึ้นตามจำนวนปีที่ผ่านไป การต้องรับนิสสิตใหม่ได้แปรรูปตามไปด้วย ทำให้งานนี้ได้กลายเป็นโอกาสสำหรับประกวดประขันกันต่าง ๆ
不管怎样,多年来一直在发展,迎接新生的方式也在改变,到现在“迎新”也变成了组织各种比赛的一个机会。

การวิพากษ์วิจารณ์การรับน้อง
迎接新生活动的批判

เนื่องจากกิจกรรมรับน้องจัดโดยรุ่นพี่ที่อยู่ในสถานศึกษานั้นมาก่อน หลายครั้งที่ผู้อาวุโสกว่าจะมีการวางตัวข่มขู่เพื่อให้รุ่นน้องเป็นที่ยำเกรง ซึ่งนำไปสู่การใช้อำนาจในสังคมการศึกษาอย่างไม่ถูกไม่ควรในบางสถาบันโดยอ้างเหตุผลของการรับน้อง ตัวอย่างการข่มขู่ที่ออกมาให้เห็นได้ เช่นการที่รุ่นพี่สั่งไม่ชอบหน้ารุ่นน้อง โดยสั่งให้รุ่นน้องทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การสั่งใหวิ่งรอบสนาม การให้ผู้ชายสองคนจับอวัยวะเพศของกันและกัน หรือ การสั่งให้ถอดเสื้อผ้าที่สาธารณชน เป็นต้น โดยถ้ารุ่นน้องไม่ปฏิบัติตามจะถูกรุ่นพี่กลุ่มหนึ่ง กล่าวหาว่าไม่เคารพรุ่นพี่ รุ่นน้องบางคนได้เรียนรู้วิธีการลงโทษและการแกล้งจากรุ่นพี่ ซึ่งจะนำไปใช้ในการรับน้องของปีต่อไปแทน
迎接新生的活动是由学长们组织的,“长辈”们以威逼的形式让“晚辈”们产生敬畏之心,导致某些学校假借迎接新生之名而滥用“学长”的权利。比如说,学长不喜欢学弟妹,就命令他们做各种活动,有绕着操场跑步、让男同学相互“非礼”,或者在大庭广众下脱衣服等。如果学弟妹不照做就会被学长指责说不尊重,一些师弟妹也从学长那学到了处罚和恶搞的方法,运用到了下一次迎新活动中去。

ในต้นปีการศึกษา 2548 การรับน้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ายังมีกิจกรรมที่ป่าเถื่อนและรุนแรง ประเด็นที่ทำให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางคือการฆ่าตัวตายของมหาวิทยาลัย ประเด็นดังกล่าวทำให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สั่งยกเลิกกิจกรรมรับน้องทั้งหมดในทุกๆ สถาบันการศึกษาในปีการศึกษานั้น ซึ่งคำสั่งดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
2005年学年,迎接新生的活动因过于残暴而被大范围批判——有学生在迎新活动上被整死亡。泰国教育部高等教委办立即下令停止当年所有学校的迎新活动,当然也遭到了同意和反对的两种意见。

相关阅读:

双语阅读:泰国嘟嘟车的名字由来和演变
双语阅读:泰国人从哪儿来?
泰国灵验佛像---四面佛
泰国水果之王:榴莲,你敢吃吗?

本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。