泰国一著名大学教授为防学生作弊,发明了一种纸质“头盔”!相关照片被放上Facebook后,引发热议。有人表赞同,认为这是富有创造性的防作弊方式。同时也有很多反对声音认为这越过了底线并侮辱和伤害了学生们的自尊,小伙伴们,你们怎么看?

 

กลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์กับกรณีการสวมหมวกป้องกันลอกข้อสอบของนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่หลายคนมองว่าเป็นการกระทำที่เกินพอดี และหยามเกียรติภูมินิสิตนักศึกษา
农业大学学生戴着防作弊头盔考试最近成为热议话题,社交网络上有很多人批评此行为,认为这越过了底线并侮辱和伤害了大学生们的自尊。

ภาพการนั่งสอบของนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีกระดาษคล้ายหมวกสวมใส่ไว้บนศีรษะ ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ใช้เฟสบุ๊คจำนวนมาก โดยบางคนชื่นชม และสนับสนุนว่าเป็นสิ่งดี สามารถประดิษฐ์นวัตกรรมจากภูมิปัญญาง่ายๆ แต่ใช้แก้ปัญหาได้จริง ขณะที่หลายคนมองว่าเป็นการกระทำที่เกินพอดี และหยามเกียรติภูมินิสิตนักศึกษา
通过照片可以看出,农业大学的学生们坐在考场里,头戴用两张A4纸制做的特殊帽子。有网友在facebook上发表了不同的看法,有人表示赞同,认为这是一种富有创造性的防作弊方法。同时也有许多人认为这越过了底线并侮辱和伤害了大学生们的自尊。

นายกองค์การนักศึกษา ระบุว่า เป็นแนวคิดของอาจารย์ เนื่องจากนิสิตที่เข้าสอบมีจำนวนมาก แต่ห้องสอบมีขนาดเล็ก ทำให้ที่นั่งสอบชิดกัน และอาจารย์คุมสอบดูแลไม่ทั่วถึง จึงให้ใส่หมวกป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นความยินดีตกลงกันทั้ง 2 ฝ่าย ขณะที่ รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การสอบดังกล่าวเป็นการสอบที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ จึงไม่มีความเห็นเรื่องนี้ และขอให้ทางคณะเป็นผู้ชี้แจง
学生主席指出,由于参加考试的学生人数众多,在狭小的考场里难免会有作弊行为出现,而监考老师也很难做到面面俱到,所以防作弊帽子的诞生是对学生和老师双方都有利的。

ล่าสุด เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ที่ผ่านมา (16 ส.ค.) ผศ.ดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เปิดชี้แจงถึงกรณีภาพนิสิตในห้องสอบดังกล่าว โดยระบุว่าภาพหมวกกันลอกข้อสอบ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการสอบกลางภาค วิชาการทดสอบสิ่งทอ แม้กระแสที่ออกตามจะทำให้เกิดความตึงเครียด แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าสังคมยังให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ ขณะที่ทางด้าน นายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร อาจารย์ภาควิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้เปิดเผยว่า รู้สึกเครียด ที่สังคมมองให้แง่ลบ ตนสอบนิสิตมา 8 ปี เน้นการสอนเชิงสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ โดยแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมสอนนิสิตอยู่เสมอ
8月16日大约10点该学院的院长,助理教授Tanaboon Sajjaanantakul站出来澄清了考试照片的问题。这张照片拍摄于该学院纺织系期中考试的时候。这次事件虽然对学院产生了很大压力,但是也说明社会对道德问题的关注。纺织工业学院教授Natdanai Rungruangkitkrai表示,社会上的负面评论让自己感到压力很大,自己8年的教育生涯中不仅有新颖的教育方式,而且也一直以提高学生道德水平为目标。

นายณัฐดนย์ ยังชี้แจงต่อว่า ภาพเกิดขึ้นมาจากการสอนสอดแทรกการป้องกันทุจริตที่ใกล้ตัวให้กับนิสิต นิสิตจึงได้เสนอว่าเป็นเรื่องการสอบ จึงได้ร่วมกันคิดและตกผลึกกัน บางคนเสนอว่าให้เอากล่องมาครอบ แต่ก็มาสรุปลงตัวที่ หมวกกันลอกข้อสอบ แต่ผลตอบกลับจากสังคมออกมาค่อนข้างหนัก ภาพดังกล่าวตนถ่ายเอง เพราะมีนิสิตคณะอื่นมาขอถ่าย แต่เพราะนิสิตกำลังสอบอยู่ ตนจึงเป็นคนถ่ายรูปให้ และคงจะยกเลิกใช้เครื่องมือรูปแบบนี้ไปถาวร
Natdanai Rungruangkitkrai还解释道,防作弊帽子其实是来自于学生的想法。当时他在课堂上讨论如何防止作弊,有人提出用盒子罩在头上,但随后他们一致认为这种帽子比较合适。但是从随后面对社会上的普遍质疑,让他觉得压力很大。这张照片其实是他本人拍摄的,当时有别的学院的学生闻讯赶来想要拍照,但是由于正在考试,所以就由他本人代为拍摄了。此次事件后,这种防作弊方式将要被永久取消。

本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。