อย่ามาหาข้ออ้าง 别找借口

重点词汇学习:ข้ออ้าง 借口

泰语情景对话:

A:ทำไมไม่รับสาย
 为什么不接电话?

B:ผมไม่ได้ยิน ผมฟังเพลงอยู่ที่บ้าน
我没有听见,我在家听歌。

A:อย่ามาหาข้ออ้างเลย เพื่อนฉันเห็นเธอคุยกับผู้หญิงที่ร้านกาแฟ
别找借口,我朋友看见你在咖啡店跟女孩子聊天。

B:ผมขี้เกียจจะไปหาข้ออ้างแล้ว เราเลิกกันเถอะ
我也懒得找借口了,我们分手吧。


泰语词汇学习:
รับสาย    接电话            ฟังเพลง听歌
ร้านกาแฟ    咖啡店         ขี้เกียจ
เลิกกัน 分手                  เถอะ 语气助词,相当于“……吧”

相关阅读推荐:
猥琐泰语怎么说?快把节操捡起来! 
泰语的“可爱"怎么写,怎么念?(语音示范) 
泰语的“喜欢"怎么写,怎么念?(语音示范) 
更多基础发音文章>>>