9. ภาพนี้เหมือนหมุนเป็น 3 ท่อน

9. ภาพนี้เหมือนหมุนเป็น 3 ท่อน
这幅图好像是分成3部分在转

** ภาพพวกนี้ต้องลองจ้องไปที่จุดใดจุดหนึ่งนานๆ**
看这类图时要尝试着盯着某一点长时间的看

 

11. เหมือนผ้าพริ้วเลย

11. เหมือนผ้าพริ้วเลย
像一块布在飘动

**จ้องยังไงก็พริ้วอ่ะ**
不管怎么看都像在飘啊


 

12. ภาพนี้ดูสี่เหลี่ยมตรงกลางนะ

12. ภาพนี้ดูสี่เหลี่ยมตรงกลางนะ แล้วเลื่อนจอ (ด้วยเมาส์นะ) ขึ้น-ลงจะเห็นเหมือนมันขยับ
这幅图四边形是在正中哦。将屏幕(用鼠标)上下移动就会看到四边形好像也在移动

13. ภาพนี้ ถามว่ามีวงกลม มากกว่า หรือ น้อยกว่า 1 เส้น

13. ภาพนี้ ถามว่ามีวงกลมมากกว่าหรือน้อยกว่า1เส้น
在这幅图里是有很多的圆圈呢,还是只有一条线呢?

**ตอบว่า1เส้น เพราะว่าทุกเส้นเป็นวงกลมนะคะ **
多余一条线哦,因为是用线围城的圆圈哦!
 

14. ภาพนี้ A --> B กับ B --> C อะไรยาวกว่ากัน

14. ภาพนี้ A --> B กับ B --> C อะไรยาวกว่ากัน
这幅图从A-->B和B-->C哪一个更长呢?

**ยาวเท่ากันจ้า**
一样长

 

15. ภาพนี้ใครสูงที่สุดเอ่ย

15. ภาพนี้ใครสูงที่สุดเอ่ย
这幅图里谁最高呢?

**ใช้ไม้บรรทัดวัดดูเรย**
用尺子量一下吧!


 

16. เส้นสีฟ้า ไหนยาวกว่ากัน

16. เส้นสีฟ้าไหนยาวกว่ากัน
蓝色线条那一条长呢?

**เท่ากันจ้า**
一样长


 

17. วงกลม A และ B วงไหนใหญ่กว่า

17. วงกลม A และ B วงไหนใหญ่กว่า
圆圈A和B哪一个更大

**เท่ากัน**
一样大


 

18. ภาพนี้จ้องจุดตรงกลาง แล้วลองเลื่อนหัวเข้าออก จากจอภาพ

18. ภาพนี้จ้องจุดตรงกลางแล้วลองเลื่อนหัวเข้าออกจากจอภาพ
看着图中的圆点然后前后摆动头部

**เหมือน 2 วงนี้มันหมุน**
两个圈好像在转动