19. ภาพนี้แดงซ้ายกับแดงขวา ไหนเข้มกว่ากัน

19. ภาพนี้แดงซ้ายกับแดงขวา ไหนเข้มกว่ากัน
左右两边的红色哪边深一点呢?

**เข้มเท่ากัน**
一样深

 

20. สีเทาเล็กๆ 2 อัน อันไหนเข้มกว่ากัน

20. สีเทาเล็กๆ 2 อัน อันไหนเข้มกว่ากัน
两块灰色的小部分哪一个深呢?

**มันเข้มเท่ากันค่ะ**
一样深

21. ภาพนี้จุดสีเหลืองอยู่ห่างจากบนหรือล่าง มากกว่ากัน

21. ภาพนี้จุดสีเหลืองอยู่ห่างจากบนหรือล่างมากกว่ากัน
图中的黄点是在上边一点呢还是下边一点?

**เท่ากัน**
一样

22. ภาพนี้เค้าบอกว่ามันตรงนะคะ ไม่เบี้ยว

22. ภาพนี้มันตรงนะคะ ไม่เบี้ยว (ไม่อยากเชื่ออีกละ)
这幅图里的线条是直的哦(再也不想相信啦)

 

23. สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีน้ำเงินมีกี่รูป

23. สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีน้ำเงินมีกี่รูป
有几个蓝色四边形呢?

**3 รูปค่ะ มันไม่เบี้ยวค่ะ**
有三个,都不是扭曲的


 

24. เขียวบนกับเขียวล่าง อันไหนเข้มกว่า

24. เขียวบนกับเขียวล่าง อันไหนเข้มกว่า
位于上边的绿色和下边的绿色部分哪一个更深呢?

**เข้มเท่ากัน**
一样深


 

25. วงกลมนี้เบี้ยวไหม

25. วงกลมนี้เบี้ยวไหม
这个圆圈扭曲了吗?