แฮ๊บ,表示一些爱贪小便宜的人的一些小偷小摸行为,从发音上我们不难看出,这个俚语其实是对小偷小摸这种行为比较委婉可爱的表达。

แฮ๊บ แปลว่าแอบขโมยของเล็กๆ น้อยๆ เช่นนั่งกินข้าวในโรงแรมก็แอบเอาซ้อมหรือช้อมใส่กระเป๋าเป็นคำน่ารักที่ใช้เพื่อให้พฤติกรรมดูดีกว่าเดิมสักหน่อย ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า steal ทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นขโมยของในห้างสรรพสินค้าเค้าใช้คำว่า shoplifting

“แฮ๊บ”翻译为“偷偷藏一些小东西”比如在酒店吃饭就将勺子叉子偷偷地装进包里,这个词是将原本的行为用一种相对可爱的方式来表达,英文里会用“steal(悄悄地偷窃)”表达,但是如果是在百货商场里的小偷就要用使用“shoplifting (商店行窃)”这个词了。
 

生词学习:

แอบขโมยของ 偷藏东西
ซ้อม 勺子   ช้อม 叉子
กระเป๋า 包包   พฤติกรรม 行为
สรรพสินค้า 百货商场