OK是我们日常生活中经常用到的一个词,那么你知道为什么人们会说“OK”吗?这个词最早是从哪里开始使用的呢?它又经历了多久的演变呢?今天就让我们一起来了解一下‘OK’的身世吧!

คำว่า "โอเค" มาจากภาษาอังกฤษว่า "OK" และมีท่าทางการทำมือโดยการทำนิ้วโป้งและนิ้วชี้จรดกัน ส่วนอีก 3 นิ้วที่เหลือชี้ขึ้น “โอเค”
‘OK’一词来自英语“OK”并且做着这样的手势,把拇指和食指连起来剩下的三根手指指向上方。

ในเว็บไซต์วิกิพีเดียบอกว่าคำว่า โอเค ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นศตวรรษที่19 เริ่มจากวงการสื่อมวลชนโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ใช้คำย่อว่า OK แทนคำว่า"all correct"แปลว่าถูกต้องทั้งหมด เพื่อย่อให้ใช้คำและเพื่อหลีกเลี่ยงการสะกดผิดๆ ซึ่งสมัยก่อน คนมักเขียนคำว่า "all correct" ผิดไปหลายอย่าง เช่น "Oil korrect" "oll korrect" หรือ "ole kurreck"
维基百科有说明“OK”一词在美国被广泛使用是在19世纪初。最初是由大众传媒尤其是报刊业用“OK”来代替"all correct"(意为完全正确)。这样做是为了简化书写并防止拼写错误。从前人们总是把"all correct" 写成很多种其他错误形式,如:"Oil korrect" "oll korrect" 或"ole kurreck"

อีกที่มาหนึ่งบอกว่าในสมัยการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปี2383 ผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตพากันชูนิ้วทำมือเป็นรูปโอเค เพราะผู้สมัครที่มีชื่อว่ามาร์ติน แวน บูเรน มีพื้นเพเป็นคนคินเดอร์ฮุก นิวยอร์ก จึงเพื่อเป็นสโลแกนในการหาเสียงเลือกตั้ง
还有一种说法是说在1840年美国总统大选时,民主党支持者把手比作做OK状,为了向有着Kinder's Hook New York血统的人的候选人马丁•范布伦可以在选举中将其作为口号。

นอกจากนี้ ในสมัยสงครามกลางเมืองอเมริกัน การใช้คำว่า โอเค หมายถึง "ไม่มีทหารเสียชีวิตในสนามรบ" หรือ Zero (O) Killed โดยทหารมักจะเขียนสั้นๆบนกระดานว่าโอเค
除此之外在美国内战时期,士兵们常常在纸上简写下“OK”,“OK”就意味着“没有士兵在战场上失去生命”或者“0杀害”。

词汇
นิ้วโป้ง(หัวแม่มือ) 大拇指       นิ้วชี้  食指
จรด 接触、连接       ผู้สมัคร 候选人      สโลแกน 口号 
ผู้สนับสนุน 支持者     พรรคเดโมแครต 民主党