ในที่นี้河东เป็นชื่อเรียกสถานที่โบราณ
狮子หมายถึงสิงโต อุปมาถึง เมียดุ
吼 หมายถึง คำเพื่อขู่
อุปมาถึง อาการที่แสดงความไม่พอใจด้วยการส่งเสียงร้องเอะอะ สำ นวนนี้นิยมพูดย่อ ๆ ว่า 河东狮吼 ซึ่งคล้ายคลึงกับสำ นวนไทยว่า ดุเหมืองเสือ

河东是古时候的一个地名。狮子的意思是สิงโต,比喻凶悍的妻子。吼是表示威吓的词,比喻在不满意的情况下发出嘈杂的声音。“河东狮吼”这个成语用泰语表达就是“ดุเหมืองเสือ”。

ตัวอย่าง 例子
老婆河东狮吼出了名,朋友哪敢约我去喝酒?

 ภรรยาดุเหมืองเสือจนขึ้นชื่อ เพื่อนที่ไหนจะกล้าชวนผมไปดื่นเหล้า

 点击查看更多此系列文章>>