商务泰语合同篇,合同又称为契约、协议,是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。是贸易中很重要的组成部分,今天就一起来学习一下吧!

สัญญา
合同

สัญญาเลขที่
合同编号

วันที่(วัน/เดือน/ปี)
日期(年/月/日)

ฝ่าย ก/ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง
甲方

 ฝ่าย ข/ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
乙方

เราพอใจกับเงื่อนไขของสัญญาส่วนใหญ่นี้ แต่เรารู้สึกว่าเงื่อนไขของการชำระเงินจะเข้มเกินไป
对合同的条款,我方大致上满意,但是贵方的支付条款似乎太苛刻了

 เราต้องการที่จะมีการอภิปรายเงื่อนไขเหล่านี้อีกในช่วงบ่าย ก่อนที่จะมีการสรุปรวมสัญญา
在最后列入合同前,我方想下午再议一下这几条条款

ก่อนที่จะเซ็นสัญญาช่วงบ่ายวันนี้ ผมคิดว่าเราต้องมาดูรายละเอียดขั้นสุดท้าย
下午签合同前,我想我们最好再过一遍最后几个细节

เราควรที่จะร่างสัญญาหยาบ แล้วค่อยพูดคุยต่อในรายละเอียดในที่ประชุมต่อครั้งต่อไป
我们最好先草拟一份契约草案,等下次见面时再讨论细节

นี่คือตัวอย่างสัญญา ข้างในเป็นเงื่อนไขข้อตกลงทั่วไปของการขาย
这是一份合同样本,里面有一般的销售条件

ทางฝ่ายเราหวังว่าทางฝ่ายคุณจะไม่คัดค้านการใส่ประโยคดังกล่าวลงในข้อตกลงของเรา
希望贵方不会反对我方在协议中加进这一条款

ทางฝ่ายเราคิดว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเพิ่มข้อเหตุสุดวิสัยในสัญญานี้ด้วย
我方认为合同中加进不可抗力这一条款很有必要

จากที่ดูสัญญาร่างของทางฝ่ายคุณ ทางฝ่ายเราพบว่ามันจำเป็นที่จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
贵方草拟的合同之后,我方发现有几处有必要更改

เนื่องด้วยเราทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยในสัญญา งั้นเรามาเซ็นสัญญาเลยได้ไหมตอนนี้
既然我们双方一致同意所有的条款,那我们现在就签约好吗?

ทางฝ่ายเราคิดว่าสัญญาร่างของทางฝ่ายคุณควรมีการแก้ไขนิดหน่อย
我方认为贵方草拟的合同需要做一些修改

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาให้เป็นไปด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย
必须事先经双方同意,合同方可修改

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาโดยปราศจากความยินยอมของทั้งสองฝ่าย
未经双方同意,不可对合同做任何修改

ฝ่ายเราเขียนไว้ในในสัญญาชัดเจน ว่าทางฝ่ายคุณมีหน้าที่ที่จะดำเนินการจัดส่งของภายในระยะเวลาตามสัญญาการขนส่งที่ได้ทำไว้
我们必须在合同中明确,贵方必须在合同规定的交货期内完成交货

หากการจัดส่งไม่สามารถทำภายในสามเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา จะถือว่าเป็นโมฆะ
如不能按原规定在3个月内交货,合同则作废

ข้อตกลงนี้จะทำทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ทั้งสองฉบับต้องมีสถานะเท่าเทียมกันตามกฎหมาย
本协议用中、英文两种文字写就,协议的两种文本具有同等法律效力

ข้อตกลงนี้ถูกเขียนแยกต่างหากในภาษาจีนและภาษาอังกฤษ แต่ละภาษาถือเป็นต้นฉบับและที่ซ้ำกันของแต่ละภาษา ทั้งสองภาษามีผลเดียวกัน
本协议分别用中、英文两种文字写就,各方持有每种文字的一份原件和一份复印件,两种文字具有同等效力

สัญญาทั้งสองฉบับของสัญญานี้มีผลเหมือนกัน
本合同的两种版本具有同等效力

แก้ไขสัญญาใด ๆ จะทำได้ก็ต่อเมื่อหลังจากทั้งสองฝ่ายลงนามลักษณ์อักษรเห็นด้วย ถึงจะทำได้
合同的任何修改都应该经过我们双方书面同意以后方可生效

สัญญาจะมีผลบังคับทันทีที่ลงนามโดยทั้งสองฝ่าย
本合经双方签字后立即生效

ข้อตกลงนี้มีผมหนึ่งปี และมีผลบังคับในวันที่ลงนาม
本协议有效期为一年,签署日起生效

เริ่มแรก เราจะทำสัญญาสองปี
刚开始,我们先签两年的合同

ในกรณีที่มีอีกฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนข้อตกลง อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิที่จะยกเลิกข้อตกลง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังฝ่ายที่ผิดสัญญา
如果一方违反本协议的任何一项条款,另一方有权以书面形式通知对方终止本协议

ถ้าทางฝ่ายคุณทำการส่งมอบสินค้าช้ากว่าสิบสัปดาห์ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ทางฝ่ายเรามีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญา
如果贵方延期交货超过合同规定的10周时,我方有权取消合同

หากสัญญาหมดอายุ ทั้งสองฝ่ายไม่ต่อสัญญา สัญญาจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ
如果合同期到,双方不再续约,合同将自动失效

ถ้าทางฝ่ายคุณต้องการที่จะยุติสัญญา คุณต้องแจ้งให้ทางฝ่ายเราทราบก่อนหกเดือน
如果贵方想在期满之前终止合同,必须在6个月之前通知我方