ภาคอีสานมีพื้นที่กว้างใหญ่ พื้นที่ราบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักมีทะเลสาบรูปแอกเป็นจำนวนมาก แต่ทะเลสาบเหล่านี้จะมีน้ำเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น เมื่อถึงฤดูร้อนน้ำก็จะเหือดแห้งไปหมด เพราะดินส่วนใหญ่ เป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ น้ำจึงซึมผ่านได้เร็ว ภาคนี้จึงมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ และดินขาดความอุดม สมบูรณ์ ทำให้พื้นที่บางแห่งไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้อย่างเต็มที่ ด้วยที่มีความแห้งแล้ง ขาด แคลนน้ำ ทำให้เกิดความเชื่อ และประเพณีเกี่ยวข้องกับการขอฝน เช่น งานบุญบั้งไฟ ซึ่งถือว่าเป็นเทศกาล สำคัญ และด้วยเหตุผลจากความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ ทำให้มีกลุ่มคนหลายกลุ่มอพยพเข้ามาจากดิน แดนใกล้เคียง มีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของกลุ่มขึ้น เช่น การพูดภาษาอีสาน ภาษาเขมร ภาษาส่วย การ แสดงหมอลำ การร้องกันตรึม เป็นต้น
东北部有着辽阔的土地,东北部的平原通常会有很多曲形的泻湖,但这些泻湖仅仅在雨季有水,当到了热季水就会全干了。因为大部分的地是沙地不吸水,水就渗得很快。这个地区才会有缺水和土地不肥沃的问题,使得一些土地由于干旱缺水不能在农业上被充分利用。所以产生了求雨的信仰和习俗,比如,火球庆典,是被认为很重要的的节日。并且由于历史关系的原因,使得有很多群人群从邻近的土地迁移过来,建立自己的文化,例如:说东北话、柬埔寨语、脽语。一种叫做莫拉的歌舞表演,一起尽兴唱歌等等。

【歌曲表演】

 

วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกิน

อาหารหลักของชาวอีสาน คือ ข้าวเหนี่ยว เช่นเดียวกับชาวเหนือ สิ่งของเครื่องใช้เกี่ยวกับการทำและเก็บ อาหารจึงเหมือนกัน ส่วนอาหารจานหลักเกี่ยวกับข้าวเหนี่ยว คือ ปลาร้า ซึ่งเป็นปลาที่นำมาหมักกับเกลือ และรำหรือข้าวคั่ว นำมาปรุงเป็นอาหารประเภทต่างๆ เช่น น้ำพริกปลาร้า หรือน้ำปลาร้ามาเป็นเครื่องปรุงรสแทนน้ำ ปลาในอาหารชนิดต่างๆ เช่น ลาบ ก้อยกุ้ง  แกงอ่อม และอาหารเกือบทุกมื้อต้องมีแจ่วที่ใส่น้ำปลาร้าเป็น เครื่องปรุง ความเคยชินในการรับประทานอาหารของชาว อีสาน คือ ชอบรับประทานอาหารดิบๆ ด้วยความเชื่อว่าจะ ทำให้ร่างกายแข็งแรง แต่อาหารแบบนี้มีพยาธิใบไม้ ทำให้ชาวอีสานส่วนใหญ่เป็นโรคพยาธิ และสุขภาพไม่ค่อย ดี ทางการจึงรณรงค์และส่งเสริมให้ชาวอีสานมีความรู้เรื่อง โภชนาการ เพื่อเปลี่ยนค่านิยมในการรับประทานให้ถูกสุข ลักษณะวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินของชาวอีสาน ปัจจุบันแพร่หลายไปทั่วประเทศและต่างประเทศ ที่มีชาว อีสานทำงานอยู่ เห็นได้จากการนำปลาร้ามาแปรรูปเป็นปลาร้าผง ปลาร้าตากแห้ง เพื่อส่งออกไปขายยังต่าง ประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีแรงงานชาวอีสานและชาวลาวอยู่มาก ปลาร้าจึงเป็นสินค้าที่ทำรายได้เข้า ประเทศอีกชนิดหนึ่ง

饮食文化

东北部人的主食是糯米,和北部人一样,做饭和储存粮食的工具也一样。至于和糯米相关的主要的食物就是腌鱼,是和盐以及糠或者炒米浸渍在一起的鱼用来做成各种食物,比如腌鱼鱼露辣椒或者是腌鱼鱼露用来代替放在各种菜里的鱼露调味,酸辣凉拌肉末,醋拌生虾,苦瓜鲶鱼辣汤,几乎每一顿饭都要有放有腌鱼鱼露作为调味的腌鱼辣酱。东北部人的饮食习惯是喜欢吃生的东西,相信会使身体强壮,但这样的食物会有菜叶寄生虫,使东北部大部分人有寄生虫病,不太健康。政府才抗病并且普及东北部人营养学方面的知识,是为了改变饮食的价值观使其正确健康。东北部饮食文化的特色现在已经传到全国和有东北部人工作的国外地区,这可以从把腌鱼加工成腌鱼粉,干腌鱼出口卖到国外就可以看出,尤其是在有很多东北部人和老挝人劳动力的国家,腌鱼是又一种能带来收入的商品。


【腌鱼】
【辣酱】

【凉拌木瓜丝】