万佛节

วันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง วันนี้กระปุกดอทคอม จึงมี ประวัติวันมาฆบูชา ความสำคัญของวันมาฆบูชามีความสำคัญอย่างไร มาฝากค่ะ
万佛节是在泰历的3月15日,是佛教重要的一天。让我们一起走进万佛节了解万佛节!

๑ ความหมายของวันมาฆบูชา
一、万佛节的意义

คำว่า "มาฆะ" นั้น เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากคำว่า "มาฆบุรณมี" หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3
单词"มาฆะ" 是来自单词"มาฆบุรณมี" 的简称,意思是指在印度日历3月中旬月圆之时要祭拜佛祖

๒ การกำหนดวันมาฆบูชา
二、万佛节的时间规定
การกำหนดวันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 และมักตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม
万佛节具体的时间是依据泰历的3月15日,如果碰上闰年,那么(在泰历里)有八月份两次,万佛节可能就会推迟到4月15日也有可能是2月份或3月份的15日
๓ ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวันมาฆบูชา
三、万佛节有关活动
1、กิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัว
家庭活动:
กิจกรรมที่ครอบครัวควรทำในวันมาฆบูชา อย่างเช่น การทำความสะอาดบ้าน จัดแต่งที่บูชาประจำบ้าน ชักชวนครอบครัวไปทำบุญตักบาตร ฟังศีล ฟังธรรม บำเพ็ญกุศลปฏิบัติธรรม รวมทั้งควรศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอน และความสำคัญของวันมาฆบูชาด้วย
在万佛节这天,泰国家庭一般是要打扫家庭卫生,装扮自己家里的供神台,一家人一起去做善事听佛经等等,在万佛节学习佛教教义对于信仰佛教的泰国家庭而言是十分重要的。
2、กิจกรรมเกี่ยวกับสถานศึกษา
在教育地点的活动:
ในสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกแห่ง โดยภายในสถานศึกษาควรมีการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา เช่น จัดนิทรรศการให้ความรู้ ประกวดเรียงความตอบปัญหาธรรมะ บรรยายธรรม หรือร่วมกันทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน บำเพ็ญกุศลอีกทั้งประกาศเกียรติคุณนักเรียนผู้ทำประโยชน์ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
在教育地点也是万佛节重要的宣传点,在教育地点有学习宣传万佛节重要性的活动。例如布置展览会宣传、征文比赛、佛法讲座或者募捐、施斋、焚香等
3、กิจกรรมเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน
在上班地点进行的活动:
ควรประชาสัมพันธ์ในที่ทำงาน และจัดให้มีการบรรยายธรรม หรือร่วมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ร่วมทำบุญ บำเพ็ญกุศลร่วมกัน
在办公室里,会安排有关讲座,一起参加有意义的活动,做善事等
4、กิจกรรมเกี่ยวกับสังคม
社会活动:
ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็น วัด มูลนิธิ สมาคม สื่อมวลชน สนามบิน สถานีรถไฟ ฯลฯ ควรช่วยกันประชาสัมพันธ์ความสำคัญของวันมาฆบูชา อาจเป็นการพิมพ์เอกสารให้ความรู้ จัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน เช่น ทำบุญตักบาตรฟังธรรม ช่วยกันรณรงค์ให้เลิกอบายมุข แต่รณรงค์ให้ช่วยกันทำประโยชน์ต่อสังคมแทน อาจช่วยกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดที่สาธารณะ ฯลฯ
每个地方的活动都不一样,不过也就是watmunniti watsmakhm watsnambin和铁道部门一起来宣传万佛节的重要性,例如:做善事布施,听佛经,植树,义务打扫公共卫生等等
๔ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดกิจกรรมในวันมาฆบูชา
四、从参加万佛节活动力获得的好处:
พุทธศาสนิกชนจะมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา รวมทั้งหลักธรรมต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความตระหนักต่อความสำคัญของพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะชาวพุทธ และยังเป็นการช่วยธำรงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป
学习到佛教教义,对万佛节的重要性有着正确的理解。通过不同的佛教教条的学习了解知道佛教的重要性,并且这也是佛教教徒的义务。同样的还可以将这佛教文化传承下去。
 

本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。

万佛节

万佛节

万佛节

万佛节

万佛节

布施

万佛节