Mark和Kim荧幕情侣档再次参加的3Zaaap综艺,在节目中,Kim露出温柔贤惠的一面,一展厨艺,不知道Mark觉得Kim的手艺怎么样呢?

 

คิมกับพี่หมากจะทำอะไรกินกัน  แล้วจะกินได้มั้ย  รอติดตามใน  3แซ่บ คืนนี้นะคะ 
我和Mark哥一起在做什么吃的呢,能吃吗?尽在今晚(2/12)3Zaaap节目 敬请关注

词汇学习:

ติดตาม   跟踪,跟随,关注    3แซ่บ   3Zap(综艺名)     คืนนี้  今晚   

 点击查看更多此系列文章>>