เขาเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างผม คอยดูแลผม เขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังใจของเขานั้น สำคัญกับผมแค่ไหน ขอบคุณนะ อ้อมแอ้ม
是她一直陪在我身边,照顾我。也许她不知道她的鼓励对我来说有多重要,谢谢你,Aom-am。


罗马音参考:kăo bpen kon têe koi yòo kiang kâang pŏm · koi doo lae pŏm · kăo àat jà mâi róo dtua wâa gam-lang jai kŏng kăo nán · săm-kan gàp pŏm kâe năi · kòp kun ná · ôm âem

Mike语音示范:句型学习:
A เป็นคนที่……  A是一个……的人
例如:Aom-amเป็นคนที่ชอบเขียนนิยาย Aom-am是一个喜欢写小说的人。

词汇学习:
เคียงข้าง 在……旁     ดูแล照顾        อาจ可能         ไม่รู้ตัว不知道  กำลังใจ鼓励 
สำคัญ重要               กับ对……        แค่ไหน多么的……

更多浪漫满屋资讯戳>>>